Svenska

Kansli för auktoriserade översättningar Tolk.pl har öppnats 1995. I början specialiserade vi oss på nederländska. Nuförtiden utför vi översättningar från och till engelska, kroatiska, tyska, franska, spanska, italienska, danska, norska, svenska och andra språk, om det behövs.

 

Vi utför:

  • allmänna och auktoriserade översättningar;
  • skriftliga översättningar beträffande ekonomiska, medicinska, juridiska och dataexter, reklam- och marknadsföringstexter, tidningsartiklar, instruktioner, handelsbrev, literaturtexter, betyg, intyg och andra handlingar, datorsidor och dylika;
  • tekniska översättnigar;
  • muntliga tolkningar: konsekutiva, symultona och viskade under konferenser, utbildnigskurser, handelsamtal och dylika.

När Ni har bestämt Er, att samarbeta med oss kan ni räkna med:

  • bra priser, för vi uppskatar högt kunder, som litar på oss;
  • direkta översättningar utan förmedlare;
  • handlingarnas säkerhet, för att vi betraktar allt material vi får som konfidentiellt. Alla våra översättare är förpliktade att hålla yrkessekretess;
  • profesionella översättningar;
  • individuellt betraktande av varje översättning;
  • tolkarnas hjälp i varje t.o.m otypiskt fall.

Vi talar engelska. Kontakta oss! Tel. +48 795 30 63 05
e-mail: tolk@tolk.pl
VI BJUDER TILL SAMARBETET!